Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Huid- en Odeemtherapie van Brakel kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huid- en Oedeemtherapie van Brakel.

Waarom Huid- en Oedeemtherapie van Brakel gegevens nodig heeft.

Huid- en Oedeemtherapie van Brakel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het afleveren van diensten en goederen bij u en voor het afhandelen van de betaling.
Huid- en Oedeemtherapie van Brakel kan uw persoons- en medische gegevens verder gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Deze persoonlijke gegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Wij documenteren gegevens over uw gezondheid.

Huid- en Oedeemtherapie van Brakel bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Er wordt een dossier gemaakt.

Delen met anderen

Huid- en Oedeemtherapie van Brakel verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Huid- en Oedeemtherapie van Brakel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw internetbrowser, type apparaat en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.huidtherapie-vanbrakel.nl. Huid- en Oedeemtherapie van Brakel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidtherapie-vanbrakel.nl.
Huid- en Oedeemtherapie van Brakel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Huid- en Oedeemtherapie van Brakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huid- en Oedeemtherapie van Brakel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huid- en oedeemtherapie van Brakel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@huidtherapie-vanbrakel.nl.