Wat is Huidtherapie?

 

De huidtherapeut is dé paramedische expert voor de zorg van ons grootste orgaan: de huid. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een huidaandoening. De huidtherapeut vervult voor deze mensen een belangrijke rol in het leren voorkomen, omgaan met en effectief behandelen van huidproblemen.

Mogelijke problemen die kunnen voorkomen uit huidaandoeningen zijn huidverkleuringen, pijn, jeuk, bewegingsbeperkingen en andere ongemakken. Tijdens de behandelperiode kan er samenwerking zijn met de huisarts, specialist, oncoloog of andere paramedici.

Het werkveld van de huidtherapeut is breed en afwisselend. Men kan van jong tot oud terecht bij de huidtherapeut en van medisch geïndiceerd tot cosmetisch gewenst. Voor huidverbetering bij bijvoorbeeld rimpels en huidverslapping en voor overbeharing kunt u dus ook terecht bij een huidtherapeut. Om een afspraak te maken is er geen verwijsbrief van uw arts nodig.

Naast het behandelen is het coachen in leefstijl-en gedragsverandering en het geven van voorlichting en advies een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.

 

Wij zijn aangesloten bij:

 

Wet BIG en Kwaliteitsregister Paramedici

Sinds 1 januari 2003 is het beroep ‘huidtherapeut’ geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG artikel 34). Daarmee werd ‘huidtherapeut’ een erkend paramedisch beroep en een beschermde beroepstitel. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Al onze huidtherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging NVH.

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

De NVH is dé beroepsvereniging van én voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland. Zij zorgt voor continue optimalisering van de kwaliteit en voor een goede positie van de huidtherapie. Al onze huidtherapeuten zijn lid van deze vereniging.

Klachtrecht

Huidtherapeuten voldoen aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. Bovendien is op hen de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de NVH sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.